הר-טוב

מצגת לכנס בקפריסין, שבו מנכ"ל קבוצת הר-טוב הציג את החברות המרכיבות אותה, את שוק המלט הישראלי והבינלאומי, את השחקנים, המגמות העיקריות והיעדים להמשך.

המצגת תוכננה ועוצבה בהתאם לדרישות המדוייקות של מנכ"ל הקבוצה. היא כוללת נתונים וגרפים רבים, שעוצבו באופן שידגיש את המסרים העיקריים, יבליט את המספרים החשובים, מבלי להעמיס ויזואלית על המשתתפים.

דילוג לתוכן