לקצר

את הכותרות

את משפטי ההסבר

את הבולטים

את הבלה-בלה במצגות.

אני חושבת שיש קשר ישיר בין אורך המשפטים הכתובים בשקף לבין רמת הקשב של המשתתפים.

למה?

כשהמשפטים קצרים או אפילו ברמה של מילה אחת או שתיים, מספיק מבט חטוף כדי להבין על מה מדברים והמשתתפים יכולים להתעמק במה שאנחנו אומרים בע"פ.

כשהמשפטים ארוכים, במה להתעמק קודם? במה שאומרים בע"פ או במה שכתוב?

וברוח הקיצור, אז הבלוג הזה קצר.

בהצלחה !!